Trở Thành một Sa Di/Sa Di Ni

Vào năm 2005, chương trình Xuất Gia Vị Tha (XGVT) lúc bấy giờ chỉ có 20 vị tham gia. Chuyển nhanh cho đến ngày nay, chúng ta có tới hơn 250 vị xuất gia vị tha! Chương trình kéo dài 10 ngày tính luôn 3 ngày Pháp Hội và chú trọng vào 3 điểm chính như sau:

  • Tiếp nối truyền thống và lý tưởng xuất gia của Phật giáo. Đây là phương pháp tu tập được đánh giá cao bởi Đức Phật.
  • Mỗi vị xuất gia đều cống hiến sự tu hành tâm linh của mình cho người khác, không phải để đạt được phước lành và lợi ích cá nhân cho riêng mình.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho những người tham gia Pháp Hội đạt được định lực và xây dựng sức mạnh cộng hưởng cho Mạn Đà La.

Bồ Tát Hộ Pháp

Kết hợp với chương trình XGVT là chương trình Bồ tát Hộ Pháp (BTHP) dành cho những ai muốn thực hành hạnh vị tha bằng cách cống hiến thời gian của mình làm thiện nguyện. Họ là những vị vừa tham gia tu tập Pháp vừa hỗ trợ và giúp đỡ những vị XGVT. Chương trình này mang đến một cơ hội tuyệt vời cho những ai muốn nâng cao thực hành hạnh Bồ Tát qua sự phụng sự. 

Nhóm BTHP gồm các tình nguyện viên cống hiến thời gian của mình để tạo ra một môi trường tu tập và thực hành. 

1000 Tăng Đoàn Vị Tha

Trong triết lý Hoa Nghiêm, hoa sen ngàn cánh tượng trưng cho sự thành tựu của tất cả Hạnh.

Hoài bão của chúng ta là tập hợp 1000 vị cư sĩ tu theo truyền thống Phật giáo sâu sắc này, nơi mỗi thành viên tăng đoàn tượng trưng cho một cánh hoa sen.

Ghi Danh tại đây để tham gia Tăng Đoàn
Tìm hiểu thêm về Thời Khóa Biểu tổng quát
Cần mong chờ những gì? Làm thế nào để chuẩn bị?
Tiếng Việt