Gia đình Bồ Tát xin trân trọng thông báo chương trình Xuất Gia Vị Tha và Bồ Tát Hộ Pháp sẽ được tiến hành vào ngày 26 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2022.

Khóa tu sẽ được tổ chức tại The Salvation Army, Pine Summit Christian Camp ở Big Bear Lake. Địa điểm này có độ cao 6,759 ft. Chương trình XGVT sẽ được bắt đầu vào ngày 26 tháng 11. Sau đó, tăng đoàn sẽ rời trại vào ngày 1 tháng 12 và ở tại các khách sạn cận Anaheim Convention Center cho tới ngày 5 tháng 12.

Xin giữ gìn sức khoẻ và bảo trọng!

 • Ngày: 26 tháng 11 đến 5 tháng 12
 • 25 tháng 11: Xuống tóc
 • 26 tháng 11: Lễ thọ giới
 • 1-2 tháng 12: Setup Pháp Hội
 • 3-4 tháng 12: Pháp Hội
 • 5 tháng 12: Xả giới và thu dọn
 • $900
 • Thời hạn chót: ngày 14 tháng 11
 • Viết check cho: CSS hoặc Compassionate Service Society
 • Memo: Sangha 2022
 • Gởi về: Compassionate Service Society, P.0. Box 18794 Anaheim, CA 92817
 • 25 tháng 11
 • 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều
 • Trung Tâm Hội Từ Bi Phụng Sự - 420 S Brookhurst St, Anaheim, CA 92804
 • Ngày: 26 tháng 11
 • Xe Bus đến đón: 7 giờ sáng
 • Từ: Trung Tâm Hội Từ Bi Phụng Sự 
 • Đến: The Salvation Army Pine Summit Christian Camp
 • 700 Wren Dr, Big Bear Lake, CA 92315
 • Check-in trên trại: 10 giờ sáng
 • Ngày: 1 tháng 12
 • Xe Bus đến đón: 2 giờ chiều
 • Từ: The Salvation Army Pine Summit Christian Camp
 • Đến: Clarion Hotel, 616 Convention Way Anaheim, CA 92802
 • Check-in: 5 giờ chiều
 
 • 26 tháng 11 - BUỔI CHIỀU
 • Pine Summit Christian Camp
 • 5 tháng 12 - BUỔI SÁNG
 • Anaheim Convention Center
 • 1-2 tháng 12: Setup Pháp Hội
 • 5 tháng 12: Thu dọn Hội Trường
 • Chủng ngừa đầy đủ (2 mũi căn bản).
 • Không đòi hỏi mũi tiêm thứ 2 và thứ 3.
 • Không đòi hỏi mũi tăng cường lưỡng trị (bivalent) tuy nhiên chúng tôi khuyên nên chủng ngừa mũi này nếu quý vị có thể thực hiện.
 • Chúng ta chú trọng về sự an toàn của đại chúng trong khoá tu và Pháp Hội.
 • Tăng đoàn và các Hộ Pháp sẽ mang khẩu trang trong suốt khóa tu và 3 ngày Pháp Hội. Chúng ta sẽ phát khẩu trang N99 mỗi ngày.  Về Xuất Gia Vị Tha

  Giấc Mơ

  Xây dựng một tăng đoàn gồm 1000 Xuất Gia Vị Tha.

  Sứ Mạng

  Đào tạo 1000 Bồ Tát tập sự qua chương trình Xuất Gia Vị Tha.

  Buổi đầu của khóa tu Xuất Gia Vị Tha năm 2016, tôi đã được tiếp chuyện và giải thích với Ron, người chủ của trại Buckhorn, về bản chất của tăng đoàn 250 người đang tu tập ở trại này như sau:

  “Những người này là những vị sa di và sa di ni thuần tuý, tu theo truyền thống Phật giáo trong vòng 14 ngày. Họ là những người có cuộc sống bình thường như bạn vậy nhưng họ phát nguyện tu trong 14 ngày tới với tâm niệm là hồi hướng công đức tu tập đến cho một hay nhiều người trong mạng lưới nhân duyên của họ như là cha, mẹ, anh, chị, em, bà con, bạn bè, bạn đồng nghiệp v.v…, những người đang đối đầu với những khó khăn trong cuộc sống, đang bị bệnh nặng hoặc là những người đã qua đời.”

  Mắt Ron bỗng dưng thấm ướt nước mắt. Anh đang liên tưởng đến người mẹ thân thương của mình đã từng trải qua những ca phẫu thuật nguy kịch. Anh cảm động hứa rằng anh sẽ làm mọi việc với tất cả khả năng của anh để ủng hộ cho tăng đoàn của chúng ta. Quả thực, anh đã giữ lời hứa và giúp đỡ ngoài sự mong ước của tôi.

  +1(714)242-3400

  sangha@compassheart.com

  Tiếng Việt