Mandala Pillar Community

Đây là khóa huấn luyện trong 21 ngày về thiền Thiên Diệp Bảo Liên được mở ra cho tất cả mọi người.

Chúng tôi có coaches cho những người mới tập hoặc nếu bạn gặp khó khăn trong việc đọc chú, xin điền mẫu đơn dưới đây.  Nếu bạn đã rất quen thuộc với các câu chú của thực hành này, hãy đăng ký để huấn luyện các anh chị em mới đang cần sự giúp đỡ. 

[contact-form-7 id="1016" title="Build Mandala Pillar"]
Tiếng Việt